جزییات مناقصه و مزایده

اجرای عملیات اندازه گیری آلاینده های محیط زیستی شرکت فجر انرژی خلیج فارس

آگهی استعلام خدمات

99/30

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

0 تومان

منقضی شده

ریال

داخلی

عادی

آگهی استعلام شماره : 99/30

موضوع :اجرای عملیات اندازه گیری آلاینده های محیط زیستی شرکت فجر انرژی خلیج فارس

مهلت اقدام : 5 روز پس از درج آگهی

 

99.30