جزییات مناقصه و مزایده

اجرای عملیات پوشش داخلی مخزن آب ژاول واحد آب ناحیه 2

آگهی استعلام خدمات

99/29

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

0 تومان

منقضی شده

۲۷ مهر ۱۳۹۹ ۱۳:۴۷

ریال

داخلی

عادی

آگهی استعلام خدمات

موضوع : اجرای عملیات پوشش داخلی مخزن آب ژاول واحد آب ناحیه 2

مهلت دریافت اسناد : 99/7/29 

3