جزییات مناقصه و مزایده

ساخت لاینر GE F9 واحد نیروگاه فجر مطابق شرح کار

مناقصه

98/56

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

0 تومان

منقضی شده

۱۹ مهر ۱۳۹۹ ۱۳:۱۴

روزنامه شهرمردم

۵ مهر ۱۳۹۹

ریال

داخلی

عادی

مناقصه شماره 98/56

موضوع : ساخت لاینر GE F9 واحد نیروگاه فجر مطابق شرح کار

چاپ در روزنامه شهرمردم

نوبت اول 99/7/5 و نوبت دوم 99/7/12 

مهلت اقدام 5 روز پس از انتشار نوبت دوم

 

98/56