جزییات مناقصه و مزایده

حمل مقدار 3500 تن مواد شیمیایی مخزنی جهت فجر انرژی خلیج فارس

آگهی استعلام خدمات

99/18

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

0 تومان

منقضی شده

۲۹ اَمرداد ۱۳۹۹ ۰۹:۵۶

۲۹ اَمرداد ۱۳۹۹ ۰۹:۵۶

ریال

داخلی

عادی

آگهی استعلام خدمات

شماره : 99/18

موضوع : حمل مقدار 3500 تن مواد شیمیایی مخزنی جهت فجر انرژی خلیج فارس

مهلت اقدام 5 روز کاری پس از انتشار

99/18