جزییات مناقصه و مزایده

استارت داغ، استارت با گاز طبیعی در مد گازوئیل، افزایش راندمان توربین های نیروگاه 2 شرکت فجر انرژی خلیج فارس

آگهی استعلام خدمات

99/10

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

0 تومان

منقضی شده

ریال

داخلی

عادی

۱۱ اَمرداد ۱۳۹۹ ۰۹:۲۹

آگهی استعلام خدمات شماره 99/10

مهلت دریافت اسناد : 99/5/19

موضوع : استارت داغ، استارت با گاز طبیعی در مد گازوئیل، افزایش راندمان توربین های نیروگاه 2 شرکت فجر انرژی خلیج فارس

99/10

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.