جزییات مناقصه و مزایده

خدمات تاکسیرانی شرکت فجر انرژی خلیج فارس

مناقصه

98/47

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

0 تومان

منقضی شده

روزنامه همدلی

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

ریال

داخلی

تجدید شده

استان: خوزستان, شهر: بندرماهشهر
بندرامام خمینی- منطقه ویژه اقتصادی - سایت 2 -شرکت فجر انرژی خلیج فارس

تجدید مناقصه شماره : 98/47

موضوع مناقصه : خدمات تاکسیرانی شرکت فجر انرژی خلیج فارس

چاپ در روزنامه های همدلی و صبح کارون

یک نوبت 18 خردادماه 

 

 

تاکسیرانی