جزییات مناقصه و مزایده

عملیات مقاوم سازی اسلیپرهای مجاور کالورتهای سایت 3

مناقصه

98/36

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

0 تومان

منقضی شده

روزنامه جمهوری اسلامی

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

ریال

داخلی

تجدید شده

استان: خوزستان, شهر: بندرماهشهر
خوزستان - بندرامام خمینی - منطقه ویژه اقتصادی - سایت 2 - شرکت فجر انرژی خلیج فارس

تجدید مناقصه شماره : 98/36

موضوع مناقصه :عملیات مقاوم سازی اسلیپرهای مجاور کالورتهای سایت 3

چاپ در روزنامه های جمهوری اسلامی و آنزان

یک نوبت 18 خردادماه

 

 

اسلیپرها