جزییات مناقصه و مزایده

عملیات ترمیم، بازسازی و آب بندی ولو پیت های شرکت

مناقصه

تجدید مناقصه 98/41

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

0 تومان

منقضی شده

مناقصه و مزایده

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

ریال

داخلی

عادی

تجدید مناقصه شماره :98/41

موضوع : عملیات ترمیم، بازسازی و آب بندی ولو پیت های شرکت

چاپ در روزنامه های : مناقصه و مزایده و فرهنگ جنوب

یک نوبت 17 خردادماه

مهلت اقدام 5 روز پس از انتشار

 

98.41