جزییات مناقصه و مزایده

فروش 434 عدد ممبران های خیس و مستعمل بلوک L مجتمع

مزایده

537-99-01

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

0 تومان

منقضی شده

روزنامه عصر اقتصاد

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

ریال

داخلی

عادی

مزایده شماره : 01-99-537

موضوع : فروش 434 عدد ممبران های خیس و مستعمل بلوک L مجتمع

چاپ در روزنامه های عصر اقتصاد و نسیم خوزستان

نوبت اول 17 خردادماه و نوبت دوم 19 خردادماه 

مهلت اقدام 5 روز پس از انتشار نوبت دوم

 

99.1