جزییات مناقصه و مزایده

خدمات تاکسیرانی

مناقصه

98/47

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

0 تومان

منقضی شده

روزنامه دنیای اقتصاد

۳۱ فروردین ۱۳۹۹

ریال

داخلی

عادی

مناقصه شماره 98/47

موضوع: خدمات تاکسیرانی

چاپ در روزنامه دنیای اقتصاد نوبت سوم 1399/1/31

 

 

98.47