جزییات مناقصه و مزایده

خرید فیلتر هوای ورودی توربین های نیروگاه ناحیه 2

مناقصه

تجدید مناقصه 98/37

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

0 تومان

منقضی شده

روزنامه دنیای اقتصاد

۲۵ فروردین ۱۳۹۹

ریال

داخلی

عادی

۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۰۹:۲۶

تجدید مناقصه شماره 98/37

موضوع : خرید فیلتر هوای ورودی توربین های نیروگاه ناحیه 2

چاپ در روزنامه دنیای اقتصاد یک نوبت 25 فروردین 1399

 

98/37

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.