برای ارتباط به بخش های مختلف شرکت شما به کجا میتوان مراجعه کرد؟

شماره تلفن های مورد نیاز برای ارتباط با بخش های مختلف شرکت در صفحه اصلی وبسایت فجر در قسمت "ارتباط با ما" قرار دارد.

استخدام ها در شرکت شما به چه شکل است؟

نیروهای شاغل در شرکت فجر انرژی خلیج فارس به 4 صورت هستند؛ نیروهای رسمی، مدت معین، مدت موقت و نیروهای پیمانکار

برای جذب نیروهای رسمی، مدت معین و مدت موقت در ابتدا شرکت به هلدینگ خلیج فارس اعلام نیاز کرده و پس از آن هلدینگ با بررسی و نهایی سازی آگهی استخدام، آزمون کتبی توسط مدیریت منابع انسانی هلدینگ خلیج فارس با همکاری یکی از واحدهای دانشگاهی منطقه برگزار شده و پس از انجام مصاحبه شخصی و دریافت تایید های گزینش و طب صنعتی به شرکت متقاضی معرفی می شوند.

نیروهای پیمانکار نیز با هماهنگی کارفرما و با انعقاد قرارداد با پیمانکار کار خود را آغاز خواهند کرد؛ نیروهای پیمانکار در صورت خروج آن شرکت، با پیمانکار جدید قرارداد منعقد می کنند.

برای جذب نیروی مازاد باید نیرویی خارج تا فردی جدید جایگزین آن شود؛ در شرایط خاص نیز با مجوز مدیرعامل نیرو در قالب پیمانکار جذب می شود.

آیا شما کارآموز دانشجو می پذیرید؟

پذیرش کارآموز دانشجو تنها با ارائه درخواست از دانشگاه و پس از صدور مجوز مدیریت ارشد مجتمع مبنی بر پذیرش دانشجو صورت می گیرد.

چگونه میتوان از شرکت شما بازدید کرد؟

شرکت ها، دانشگاه ها ؛ مراکز صنعتی، مدارس میتوانند درخواست خود را به صورت کتبی به پست الکترونیکی PR@fajrco.com ارسال کرده تا پس از بررسی در اولین فرصت با متقاضیان و هماهنگی لازم صورت گیرد

چگونه میتوان ویدیوی معرفی شرکت شما را دید؟

ویدیو معرفی شرکت فجر انرژی خلیج فارس در صفحه اصلی وبسایت شرکت قسمت انتهایی معرفی فجر قرار دارد.


آیا از پایان نامه و تحقیق پژوهش‌های دانشجویی حمایت می‌کنید؟

بله، حمایت می شود اما این حمایت منوط به این است که موضوع این پایان نامه مرتبط با اهداف استراتژیک سازمان باشد.

دانشجویانی که قصد دارند پایان نامه خود را برای ما ارسال کنند باید پس از تصویب این پایان نامه در شورای پژوهشی دانشگاه، معرفی نامه از معاونت پژوهشی یا معاونت ارتباط با صنعت دانشگاه به همراه فرم پیشنهاد پژوهش شرکت فجر انرژی خلیج فارس را که در وب سایت قرار دارد را تکمیل و ارسال کنند.

مرکز پژوهش و توسعه شرکت فجر انرژی خلیج فارس پس از دریافت این پایان نامه و بررسی و تایید آن در کمیته فنی، آن را به شورای پژوهش این سازمان ارجاع می دهد؛ در صورت تصویب این پایان نامه در شورای پژوهش، با استاد راهنما پایان نامه قرارداری پژوهشی منعقد شده و مراحل اجرای پروژه طی می شود.


شرکت فجر انرژی خلیج فارس چگونه برترین شرکت بورسی در بازار انرژی تا سال 1404 خواهد شد؟

شرکت فجر انرژی خلیج فارس برای رسیدن به این چشم انداز، با استفاده از پایش و کنترل فاکتورهای موثر امکان دستیابی به برترین شرکت بورسی در بازار انرژی تا سال 1404 را محقق می کند.

یکی از فاکتورهای مهم در این مسیر میزان EPS شرکت نسبت به سایر شرکت های بورسی است که از منظر مالی دیده می شود.

میزان پویایی و بهبود مستمر در سطح مجتمع که از طریق ارزیابی سازمانی و مقایسه شرکت با سایر شرکت‌ها حاصل می شود.

میزان رضایت مندی ذینفعان کلیدی شرکت با سایر شرکت های هم گروه در بازار سرمایه

پایش و کنترل برنامه های راهبردی مبنی  بر اهداف مدون شده در دستیابی به افق 1404

محصولات شرکت فجر انرژی خلیج فارس چگونه به دست مشتریان خواهد رسید؟

مشتریان فجر انرژی خلیج فارس سه دسته هستند:

1.مشتریان ثابت که از طریق خطوط انتقال محصول خود را دریافت می کنند.

2.مشتریان خرد که از طریق تانکرها نیتروژن، اکسیژن و آرگون مایع را دریافت می کنند.

3.مشتریان بازار برق که از طریق شبکه برق سراسری کشور امکان دریافت برق را دارند


شرکت فجر انرژی خلیج فارس چه تعهدی نسبت به مشتریان خود دارد؟

شرکت فجر انرژی خلیج فارس در راستای رضایت مشتریان خود، نظرسنجی کتبی سالانه و نظرسنجی تلفنی ماهانه برگزار می کند تا در برابر محصولاتی که به مشتریان خود میدهد پاسخگو باشد؛ در صورتی که مشتری ناراضی باشد این شرکت متعهد است اقداماتی را برای جلب رضایت مشتریان خود انجام دهد.


با توجه به اینکه شرکت فجر انرژی خلیج فارس تامین کننده انرژی حیاتی چندین پتروشیمی است چگونه تداوم تولید این شرکت تضمین می شود؟

شرکت فجر انرژی خلیج فارس با انجام به موقع و روتین تعمیرات تجهیزات و با توجه به آموزش‌ها و تجربه فنی نیروهای بهرداری و با انجام پروژه‌های متعدد در راستای اطمینان از پایداری سیستم تداوم تولید در این مجتمع را تضمین می کند.

ضمنا به منظور پایداری تولید با شناسایی و ارزیابی پتانسیل خطر و تدوین و تعریف برنامه های کنترلی پیشگیرانه در تداوم تولید نقش حیاتی ایفا می کند.

تاکنون و براساس پیاده سازی سیستم های مدیریتی، موفق به کسب رکوردهای جهانیدر تثبیت و پایداری تولید شده ایم.


فرآیند فروش محصولات شرکت فجر انرژِی خلیج فارس به چگونه است؟

در ابتدا مشتریان درخواستی یوتیلیتی را به امور بازرگانی شرکت فجر انرژی خلیج فارس ارسال می کنند.

امور بازرگانی پس از دریافت کتبی کمیت، کیفیت و زمان بندی مورد نیاز محصولات، با مهندسی فرآیند هماهنگ و پس از دریافت تائیدیه کمی، کیفی و امکان ارائه محصـول از سوی مهندسی فرآیند و کنترل تولید نسبت به تهیه و تنظیم قرارداد فروش در 4 نسخه اقدام می کند (کمیت، کیفیت و زمانبندی مورد نیاز محصولات متقاضیان از قبل جزء اسناد و مدارک مهندسی فرایند موجود می باشد). نسخ قرارداد پس از تائید و امضاء مدیرعامل شرکت خریدار به تایید و امضاء مدیرعامل شرکت فجر می رسد و سپس یک نسخه از قرارداد به متقاضی (مشتری) دریافت یوتیلیتی ارسال می شود.
یادآوری : امور بازرگانی قبل از تنظیم قرارداد یک نسخه از ضمیمه شماره 3 را به مشتری ارائه داده که خریدار بعد از مطالعه و اعمال نقطه نظرات در ضمیمه مربوطه، آن را امور بازرگانی تحویل می نماید و این نسخه نیز علاوه بر اسناد و مدارک اداره مهندسی فرایند، به عنوان مرجع تهیه قرارداد نهایی قرار می گیرد.

نکته: در خصوص فروش محصولات آرگون مایع و نیتروژن مایع و انواع آب، اداره فروش بر اساس درخواست محصول (توسط مشتریان جزیی)، پیش فاکتور مربوطه را صادر می نماید. مشتری وجه مورد نظر را به حساب شرکت فجر انرژی خلیج فارس واریز می کند. اداره فروش در قبال دریافت رسید بانکی از مشتری، فرم تحویل و ترخیص فروش حواله ای محصول به شماره STG-FM-58 را برای محصولات آرگون مایع و نیتروژن مایع و فرم تحویل و ترخیص فروش جزیی محصول به شمارهSTG-FM-01   را برای انواع آب تحویل مشتری نموده تا در واحد مربوطه اقدام به بارگیری می کند. خروج محصول از مجتمع شرکت فجر انرژی خلیج فارس توسط همین فرم صورت می گیرد. ضمناً 2 نسخه فرم صورتحساب خرده فروشی به شماره STG-FM-59 نیز برای امور مالی و مشتری صادر می شود.

آیا شرکت فجر انرژی خلیج فارس برنامه ای برای توسعه واحد های خود دارد؟

بله،  طرح مطالعات افزایش ظرفیت نیروگاه به منظور پاسخگویی به بارهای آتی و افزایش پایداری شبکه برق شرکت فجر در حال انجام است.

شما توان فروش کدام محصولات به خارج از منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی را دارید؟

شرکت فجر انرژی خلیچ فارس می تواند 4 محصول خود را به خارج از منطقه ویژه ارسال کند.

1.     برق، از طریق ترانزیت و با همکاری شبکه سراسری

2.     نیتروژن مایع

3.     آرگون مایع

4.     آب DM

5.     اکسیژن مایع


اتصال شما به شبکه برق سراسری به چه منظور است؟

اتصال نیروگاه فجر به شبکه برق سراسری با دو هدف اقتصادی و فنی انجام شده است.

دلیل فنی این اتصال افزایش پایداری نیروکاه  با تبادل لحظه‌ای با شبکه سراسری و بهره مندی فنی از ظرفیت بالای شبکه در دریافت و ارسال برق است.

دلیل اقتصادی آن نیز استفاده از فرصت های موجود و آتی در بازار برق ایران و کشورهای همسایه است تا بهره مندی از ظرفیت های قانون، در بازار های برق داخل و خارج از کشور حضور پیدا کرده و سوددهی پایداری برای شرکت ایجاد شود


پسماند های تصفیه فاضلاب منطقه سرنوشتی دارند؟

واحد تصفیه پسآب فجر شامل دو تصفیه خانه بوده که پسآب‌های صنعتی و بهداشتی شرکت‌های منطقه را دریافت، تصفیه و از ورود پسآب های خارج از محدوده استاندارد به خوریات ارزش مند منطقه جلوگیری می‌کند در پایان تصفیه قسمتی از آن برای مصارف فضای سبز منطقه و قسمت دیگر آن وارد خوریات می شود.


شرکت فجر انرژی خلیج فارس برای توسعه عمرانی و آبادی منطقه و در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی چه اقداماتی انجام داده است؟

شرکت فجر انرژی خلیج فارس در مسئولیت اجتماعی نگاه مشارکت جویانه، روش همکاری با صنایع پتروشیمی را در جهت کمک به جامعه پیرامونی دارد پس این شرکت فعالیت مسئولانه خود را نسبت به شهرستان بندرماهشهر از طریق شورای راهبردی پیش می برد.

سالانه با پیشنهاد و تصویب شورای سیاستگذاری شهرستان متشکل از فرماندار و تعدادی از مسئولین مرتبط، طرح ها و برنامه های عمرانی و سایر کمک های اضطراری و ضروری به شورای راهبردی مدیران عامل صنایع پتروشیمی مستقر در منطقه ارائه می شود.

پس از تصویب و تعیین سهم هر شرکت در این شورا، هزینه پروژه های عمرانی و جاری شرکت فجر انرژی خلیج فارس و در جهت کمک به جامعه پیرامونی تخصیص می یابد.

شرکت فجر انرژی خلیج فارس با رویکرد کمک های پایدار، با تاکید بر توسعه متوازن متعهد است و روند فعالیت های مسئولانه شرکت تاکنون بر همگرایی خرد جمعی و کمک های پایدار و ماندگار بوده است.


در صورت بروز مشکل در شرکت فجر انرژی خلیج فارس، این شرکت چگونه خسارت های وارده به مشتریان را جبران خواهد کرد؟

در صورت بروز حادثه چنانچه مشکل از ناحیه شرکت فجر انرژی خلیج فارس باشد پس از بررسی کارشناسان مربوطه، خسارت به مشتریان پرداخت می شود.


چگونه می توان با شرکت فجر انرژی خلیج فارس در زمینه خدمات تولید و تامین کالاهای مورد نیاز همکاری نمود ؟

ثبت نام در سامانه مدیریت ارتباط با تامین کنندگان در وبسایت شرکت فجر انرژی خلیج فارس

چگونه می توان به استعلام های شرکت فجر انرژی خلیج فارس دسترسی داشت؟

بر اساس زمینه فعالیت تایید شده در حساب کاربری ، بصورت مکانیزه استعلام ها در دسترس تامین کننده خواهند بود

چگونه میتوانیم پیشنهادات فنی و مالی خود را به شما ارائه کنیم؟

برای هر درخواست انتخاب شده در سامانه ، امکان تنظیم پیشنهاد فنی و مالی در بستر سامانه وجود دارد

مدت زمان بررسی پیشنهادات فنی و مالی چقدر است؟

بستگی به نوع درخواست به صورت میانگین یک ماه زمان خواهد برد

چگونه میتوان از وضعیت درخواست ها مطلع شد؟

با مراجعه به حساب کاربری خود ، برای درخواست های که ثبت پیشنهاد نموده اید ، آخرین وضعیت درخواست قابل مشاهده است .

چگونه می توان از وضعیت پیشنهادهای مالی ارایه شده مطلع شد؟

در صورتی که برنده درخواست باشید، ابلاغ سفارش دریافت خواهید کرد. در غیر این صورت قیمت شرکت برنده در حساب کاربری شما قابل مشاهده است .

مدت زمان پرداخت های مالی شما چقدر است؟

از زمان تحویل کالا بصورت میانگین دو ماه زمان خواهد برد.

آیا امکان پرداخت ارزی برای شما وجود دارد؟

تمامی پرداخت ها بصورت ریالی انجام می شود. برای پیشنهادهای ارزی ، در روز واریز وجه ، ارز به ریال تبدیل شده و حواله آن با سنا انجام خواهد شد .

شرایط دریافت پیش پرداخت در معاملات و میزان آن چقدر است؟

برای معاملات متوسط و به میزان 25 درصد مبلغ کل سفارش و در قبال ضمانت نامه بانکی پیش پرداخت واریز می شود.

چگونه میتوانیم ملاقاتی حضوری و جلساتی با شرکت شما داشته باشیم؟

بر اساس درخواست کتبی با مدیریت بازرگانی و تدارکات و با هماهنگی با واحد ارزیابی منابع میتوانید با ما جلساتی حضوری داشته باشید.

محل تحویل اقلام سفارش شده کجا است؟ شرایط آن به چه شکل است؟

مکان تحویل کالا انبار شرکت فجر انرژی خلیج فارس بوده و هماهنگی ارسال بار با باربری طرف قراداد شرکت فجر انرژی خلیج فارس و واحد ابلاغ سفارش انجام می شود.

فرآیند دریافت نمونه جهت درخواست های قابل ساخت به چه شکل است؟

در صورت وجود نمونه برای ساخت ، مراحل و مجوز خروج کالا از مجتمع فجر انجام و با هماهنگی سازنده به آدرس سازنده ارسال و یا تحویل نماینده سازنده خواهد شد

شرایط عدم تایید کالا های مورد سفارش چیست؟

عدم انطباق کالای دریافتی با پیشنهاد فنی و مالی ، اشکال در مشخصات فیزیکی کالا و نامناسب بودن بسته بندی از شرایط عدم تایید کالاها است.

فرآیند عودت کالاهای تایید نشده چگونه است؟

مراحل و مجوز خروج کالای عدم تایید از شرکت فجر انرژی خلیج فارس انجام و با هماهنگی سازنده به آدرس سازنده ارسال و یا تحویل نماینده سازنده خواهد شد.