بررسی تدوین برنامه استراتژیک بازاریابی شرکت پتروشیمی فجر
در این پروژه تدوین برنامه استراتژیک بازاریابی و تعیین ساختار واحد بازاریابی شرکت پتروشیمی فجر بررسی شد.
پایان یافته
1394/01/01
1399/04/03
کار فرما
شرکت فجر انرژی خلیج فارس با همکاری دانشگاه شهید چمران اهواز
اهداف طرح

1- شناسایی و ارزیابی فرصت­ها، منابع و قابلیت­های شرکت پتروشیمی فجر.

2-      ارزیابی و انتخاب بازارهای هدف مناسب شرکت پتروشیمی فجر.

3-      انتخاب استراتژی اثربخش بازاریابی برای رقابت در بازارهای هدف فعلی و آتی شرکت پتروشیمی فجر.

4-      بهینه سازی مدیریت محصولات، خدمات و برند شرکت پتروشیمی فجر.

5-      تعیین سیاست­های قیمت گذاری اثربخش برای محصولات شرکت پتروشیمی فجر.

6-      بهینه سازی فرآیند فروش و فعالیت­های ترفیعی و تبلیغاتی شرکت پتروشیمی فجر.

7-      ایجاد ساختار کارآمد واحد بازاریابی (بازرگانی) شرکت پتروشیمی فجر.

زمانبندی طرح
13 ماه پس از تعریف پروژه
فعالیت های اجرایی

1-تجزیه و تحلیل موقعیت (بازارشناسی)

2-گروه­بندی و مطالعه مشتریان بالفعل و بالقوه شرکت پتروشیمی فجر بر اساس ویژگی­ها، محصولات مورد تقاضا، فرآیند تصمیم­گیری، منافع مورد انتظار و ...

3- بررسی وضعیت عرضه و تقاضای بازار محصولات شرکت پتروشیمی فجر

4-بررسی وضعیت رقابت در صنعت

5-بررسی چشم­انداز و ماموریت، اهداف، قوت­ها، ضعف­ها، شایستگی­ها و دارایی­های استراتژیک شرکت پتروشیمی فجر

6-بررسی محصولات شرکت پتروشیمی فجر (ویژگی­ها، کاربرد، منافع و ...)

7-بررسی منابع و قابلیت­های همکاران بالفعل و بالقوه

8-بررسی جایگاه شرکت پتروشیمی فجر در بازارهای فعلی.

9-شناسایی بازارهایبالقوه شرکت پتروشیمی فجر و ارزیابی جذابیت و سازگاری آن­ها

10-انتخاب بازار(های) هدف شرکت پتروشیمی فجر

11-تعیین استراتژی بازاریابی

12-تدوین برنامه رشد شرکت پتروشیمی فجر در بازار (نفوذ در بازار، توسعه بازار و توسعه محصول)

13-تعیین آمیخته بازاریابی (4P's)

14-تعیین چگونگی مدیریت سبد محصولات شرکت پتروشیمی فجر

15-تعیین چگونگی مدیریت برند شرکت پتروشیمی فجر (ساخت، توسعه و تمایز)

16-بازبینی فرآیند فروش و آموزش نیروهای فروش محصولات شرکت پتروشیمی فجر.

17-تعیین ساختار واحد بازاریابی (سمت­ها، مسئولیت­ها، مهارت­ها، تحصیلات و ...)

18-ارائه پیشنهادات عملی با قابلیت اجرا شدن در شرکت پتروشیمی فجر