اخبار

فجر انرژی از دید جامعه پیرامونی:

نتایج دوازدهمین نظرسنجی جامعه پیرامونی منتشر شد

نتایج دوازدهمین نظرسنجی جامعه پیرامونی منتشر شد
35 درصد از مخاطبان دوازدهمین نظرسنجی رضایتمندی جامعه پیرامونی، شرکت فجر انرژی خلیج فارس را خوشنام و 55 درصد بسیار خوشنام نامیدند.

به گزارش روابط عمومی، شرکت فجر انرژی خلیج فارس هر ساله و به صورت سالیانه و پیوسته ( از سال 1390)، نظر سنجی جامعه پیرامونی را با هدف شناخت نظرات ذینفعان و بهبود مستمر فعالیت ها انجام می دهد.

این شرکت در سال 1402 برای دوازدهمین بار برای پایش عملکرد خود در ارتباط با جامعه در سال 1401 نظرسنجی را برگزار کرده است. در نظر سنجی عملکرد سال 1401 هدف رضایتمندی همانند سال های گذشته 80 در نظر گرفته شده است که پس از انجام نظرسنجی میزان رضایت کلی 79.84 درصد بدست آمد؛ این میزان سال گذشته (عملکرد سال 1400) 78.19 درصد بوده است. میزان رضایت کلی در نظرسنجی عملکرد سال 1399 نیز 79.627 درصد بوده است.

بخش محیط زیستی بیشترین میزان رضایتمندی را در کل نظرسنجی داشته است. میزان رضایت در هر یک از بخش های عمومی، حاکمیتی و محیط زیست به ترتیب 79.32 ، 58.97 ، 80.32 درصد بوده است.

روش انجام نظرسنجی به این گونه بوده که نمایندگان مردم (نهاد های عمومی،حاکمیتی، مردم نهاد و شرکت های پتروشیمی همجوار) به گروه های عمومی، حاکمیتی-حمایتی و محیط زیستی تقسیم بندی شده و با ارائه پرسشنامه های تخصصی نظرات آن‌ها درباره عملکرد شرکت فجر انرژی خلیج فارس در یک سال گذشته دریافت می شود.

بالاترین و پایین ترین امتیازهای نظرسنجی سال 1401 بدین ترتیب آمده است:

در بخش عمومی بالاترین رضایتمندی در بخش رعایت ارزش ها و کرامت انسانی بوده و پایین ترین رضایت از تصمیمات آینده و تغییرات در فجر که موثر و مرتبط با آن ها با میزان 70.68 درصد بوده است. سال گذشته نیز همانند امسالدر این گروه بالاترین رضایتمندی در رعایت ارزش ها و کرامت انسانی بوده و پایین ترین رضایت نیز از تصمیمات آینده و تغییرات در فجر که موثر و مرتبط با آن بوده است.

این دسته سوالات شامل سوال هایی در زمینه ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم در منطقه، فعالیت های عام المنفعه، آگاهی از تصمیمات آینده و تغییرات شرکت مرتبط و موثر با شما، مسئولیت پذیری در قبال انتظارات جامعه، رعایت ارزش های اخلاقی و کرامات انسانی، اطلاع رسانی اخبار مختلف، پاسخگویی و مسئولیت پذیری این شرکت در قبال تماس های تلفنی و مکاتبات و اقدامات این شرکت در حوزه مرتبط با ایمنی، بهداشت و محیط زیست بوده است.

در بخش حاکمیتی-حمایتی بالاترین رضایت در بخش رعایت ارزش ها و کرامت انسانی بوده و پایین ترین رضایتمندی از میزان آگاهی مخاطب از تصمیمات آینده و تغییرات در شرکت که موثر و مرتبط با آنها با میزان 37 درصد بوده است. در سال گذشته نیزبالاترین و کمترین رضایت نیز همین موارد بوده است.

این دسته سوالات نیز شامل سوال هایی در زمینه توسعه اقتصادی و آبادانی منطقه، فعالیت های فرهنگی و آموزشی در منطقه، ایجاد اشتغال مستقیم و غیر مستقیم در منطقه، کاهش مخاطرات مرتبط با سلامت و بهداشت، آگاهی از تصمیمات آینده و تصمیمات مرتبط با شما، مسئولیت پذیری در قبال انتظارات جامعه، فعالیت های عام المنفعه، رعایت ارزش های اخلاقی و کرامات انسانی، اطلاع رسانی اخبار مختلف، پاسخگویی و مسئولیت پذیری در قبال تماس های تلفنی و مکاتبات و اقدامات این شرکت در حوزه مرتبط با ایمنی، بهداشت و محیط زیست بوده است.

در دسته سوالات محیط زیست بالاترین رضایتمندی در بخش رعایت قوانین و مقررات زیست محیطی  با میزان 87.5 بوده و پایین ترین رضایتمندی در بخش عملکرد این شرکت در دریافت و تصفیه پساب منطقه با میزان 72.2 است. در نظرسنجی سال گذشتهدر گروه محیط زیست بالاترین رضایتمندی در بخش عملکرد شرکت در توسعه و آبادانی فضای سبز بوده است؛ شرکت کنندگان نظرسنجی در گروه محیط زیست پایین ترین میزان رضایت را مانند امسال در حوزه دریافت و تصفیه پساب در نظرگرفته بودند.

این دسته سوالات شامل سوال هایی در زمینه رعایت قوانین و مقررات زیست محیطی، رعایت الزامات مرتبط با آلودگی هوا، دریافت و تصفیه پساب های منطقه ویژه، مدیریت پسماند، توسعه و آبیاری فشای سبز، رعایت الزامات مرتبط با آلودگی صوتی، استفاده بهینه از منابع طبیعی، کاهش مخاطرات مرتبط با سلامت و بهداشت و اقدامات این شرکت در حوزه مرتبط با ایمنی، بهداشت و محیط زیست بوده است.

در این نظرسنجی جامعه آماری 27 سازمان در نظر گرفته شده که برای این نهاد ها 135 فرم نظرسنجی ارسال شده است. میزان مشارکت مخاطبان در نظرسنجی اخیر 33.3% بوده است. به منظور افزایش مشارکت پاسخگویان در نظرسنجی، جلسات حضوری یکی از عواملی است که فجر انرژی در چند مرحله از آن بهره جسته و همچنان به دنبال افزایش تعداد پاسخگویان به نظرسنجی هاست.

55% از شرکت کنندگان نظرسنجی رضایتمندی جامعهسال 1401، شرکت فجر را خوشنام، 35 % خیلی خوشنام و 10% نه خوشنام و نه بدنام نامیدند. همچنین 64.4% شرکت کنندگان، اقدامات این شرکت در حوزه بهداشت، ایمنی و محیط زیست را خوب یا بسیار خوب دیده اند.

ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم در منطقه از دیگر موضوعات مورد رضایت مخاطبان بوده که 77.7% شرکت کنندگان آن را خوب یا بسیار خوب ارزیابی کرده اند. از سوی دیگر شاخص آگاهی از تصمیمات آینده و تغییرات شرکت نیز از موضوعاتی بوده که 50 % از مخاطبان آن را متوسط و کم و بسیار کم ارزیابی کرده اند.

گفتنی است که شرکت فجر انرژی خلیج فارس اقداماتی موثر در حوزه مسئولیت اجتماعی تعریف و اجرا کرده است. تزریق برق با توان لحظه ای 500 مگاوات به شبکه سراسری در فصول گرم سال برای بهره مندی صنایع و مردم استان یکی از موثرترین کارهای شرکت فجر در هر سال بوده که این موضوع تنها در سال 1402 به بیش از 1.2 میلیون مگاوات ساعت برق می رسد. همچنین این شرکت رکورد تولید مستمر و پایدار سرویس های حیاتی را تا پایان سال 1402 ثبت و ارتقا داده و این موفقیت همچنان ادامه دارد.

فجر انرژی در راستای حفاظت از محیط زیست بیش از 4.8 میلیون مترمکعب پساب صنعتی و بهداشتی را تصفیه نموده که بخش مهمی از آن نیز مورد استفاده در آبیاری فضای سبز قرار می گیرد .این شرکت همواره بر کار جمعی و اقدامات راهبردی برای توسعه و آبادانی شهرستان، در قالب شورای راهبردی مدیران عامل صنایع پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی تمرکز کرده و تاکیدی بر نگاه بلند مدت به خدمات اجتماعی دارد.


1
1
1
1
1
1
1
1
رسانه جدید

۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۱۳:۲۸
تعداد بازدید : ۲۳۲
کد خبر : ۹۲۱

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید