اخبار

توجه پتروشیمی فجر به اولویت های مردم ماهشهر

توجه پتروشیمی فجر به اولویت های مردم ماهشهر
پتروشیمی فجر با اتمام مطالعات نظر سنجی از جامعه، میزان رضایتمندی مردم ماهشهر از این شرکت را ارزیابی کرد تا در تدوین برنامه پنج ساله استراتژیک خود مورد استفاده قرار دهد.

پتروشیمی فجر با اتمام مطالعات نظر سنجی از جامعه، میزان رضایتمندی مردم ماهشهر از این شرکت را ارزیابی کرد تا در تدوین برنامه پنج ساله استراتژیک خود مورد استفاده قرار دهد.

به گزارش روابط عمومی شرکت پترشیمی فجر، رئیس روابط عمومی این شرکت در گفتگو با ما گفت: پروژه پژوهشی بررسی رضایتمندی جامعه از عملکرد شرکت پتروشیمی فجر با مطالعه میدانی از مردم شهر ماهشهر انجام گرفت.

شرکت پتروشیمی فجر با هدف شناسایی بازخورد فعالیتهای خود در جامعه به طور سالانه از نمایندگان جامعه نظر سنجی می کند و نتیجه ی آن را جهت برنامه ریزی اقدامات بعدی مورد استفاده قرار می دهد.

این شرکت نمایندگان جامعه را به شش گروه اعم از حاکمیتی ، حمایتی و گروه حافظان محیط زیست تقسیم کرده است و همه ساله نظر سنجی خود را از طریق این نهادها انجام می دهد؛ اما حاکمیت و نمایندگان جامعه به تنهایی تمامی ابعاد مسئولیت اجتماعی را شامل نمی شود و حاکمیت تنها بخشی از جامعه هستند و نظرات مردم نقش مهمی در تعیین انتظارات جامعه دارد؛ به همین سبب، جهت ارزیابی بازخورد اقدامات شرکت در افکار عمومی، اقدام به تعریف یک پروژه پژوهشی علمی نمود.

این پروژه توسط یک مرکز پژوهش و پیمایش مربوط به بخش خصوصی درون استان خوزستان براساس مدل جدید موسوم به «کیفیت خدمات» صورت گرفت. در مدل سروکوال که به عنوان یکی از ابزارهای اندازه گیری کیفیت خدمات مطرح است، میزان رضایت‌مندی و اهمیت موضوعات مد نظر اندازه‌گیری شد. نتایج این تحقیق، ابعاد کیفیت بخشهای مورد سوال از دید مردم ماهشهر  را به ترتیب درجه اهمیت و تأثیرگذاری در میزان رضایت آن‌ها شناسایی کرد.

در این نوع پرسشنامه، میزان اهمیت هر موضوع از یک سو با میزان رضایت مخاطب از عملکرد شرکت در همان موضوع، مورد پرسش قرار گرفت، در نتیجه شکاف بین اهمیت و عملکرد را به عنوان انتظار جامعه ارزیابی کرده ایم.

 ابعاد این پرسشنامه با دقت و حساسیت بالا انتخاب و در چهار حوزه مورد ارزیابی قرار گرفته شد. در این پروژه و در بعد اجتماعی و درمانی به زیرشاخه های فقر، کارآفرینی، معیشت و کمک به افزایش امکانات بهداشتی و درمانی پرداخته شد.

همچنین از آنجا که پتروشیمی فجر با تصفیه خانه های بزرگی که دارد، به عنوان مهمترین شرکت کمک کننده به محیط زیست در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی شناخته می شود، بعد زیست محیطی را مورد توجه قرار داد.

موضوعات بعدی نیز که در این پرسشنامه مورد توجه ما قرار داشت مباحث ورزشی-تفریحی و آموزشی و عمرانی  بود.

مطابق یافته هایی که در این پروژه بدست آمد، از میان ابعاد چهارگانه مورد سنجش، جامعه پیرامونی با تمرکز بر شهر ماهشهر، مشخص شد که بیشترین انتظاری که جامعه در موضوعات مرتبط با معیشت و درمان بود و کمترین نمره عملکرد نیز در همین حوزه به ثبت رسیده است.

براساس طبقه بندی که به هرم مازلو معروف است، انتظارات شهرنشینان جامعه ی ما در قاعده این هرم قرار دارد و کمترین اولویت را به مسائل تفریحی و ورزشی داده اند.

دومین اولویتی که مردم در این سطح بندی انتظار داشتند مربوط به مسائل عمرانی و آموزشی مانند زیرساختهای شهری، جاده سازی، آموزش عمومی و فرهنگ سازی و مسائل مشابه بوده است.

نتایج این پژوهش به عنوان یک نمونه فعالیت آکادمیک و مفید، در اختیار مجموعه های صنعت پتروشیمی قرار خواهد گرفت که در صورت نیاز، مطالعات و اقدامات بعدی خود را بر این بررسی ها استوار سازند.

یکی از ورودی های تدوین استراتژی مسئولیت اجتماعی شرکت پتروشیمی فجر خروجی این نظر سنجی خواهد بود. این استراتژی پنج ساله همچنین از ورودی های دیگری چون اسناد بالادستی و اولویتهای حاکمیت و شکافهای موجود در گزارش پایداری تغذیه خواهد شد.

تصمیم به تدوین استراتژی پنج ساله پتروشیمی فجر برای جامعه، از ابتدای سال 94 گرفته شد این در حالی است که پیش از این نگاه کلان و راهبردی به مقوله مسئولیت اجتماعی، کمتر بود.

۵ آبان ۱۳۹۴ ۰۰:۰۰
تعداد بازدید : ۷۶۷
کد خبر : ۲۷۹

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید