فجر انرژی خلیج فارس / معرفی فجر / سیستم های مدیریت

در دنیای امروزی کسب و کار که شرکتها و سازمانها برای جلب رضایت ذینفعان در فضای رقابتی فعالیت می نمایند، بهره گیری از سیستمهای مدیریت به عنوان ابزاری موثر در جهت نیل به این هدف کمک بسزایی می نماید .شرکت فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر سابق) با آغاز بهره برداری با اخذ گواهینامه های سیستمهای مدیریت کیفیت ISO 9001 ، مدیریت زیست محیطی ISO 14001 و مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS 18001 در سال 1383 کوشش و تلاش نموده است که بتواند با بهره گیری از این استانداردها ، فضای کسب و کار خود را بهبود بخشد .در سال 1390 با استقرار سیستم مدیریت انرژی مبتنی بر استاندارد ISO 50001 و رعایت الزامات این استاندارد به نتایج مناسبی دست یافت.

در سال 1388 فصل جدیدی از کسب و کار فجر انرژی آغاز گردید و مدیریت استراتژی به عنوان راهبرد کلان در دستور کار واحدهای شرکت قرار گرفت . در سال 1389 کتابچه استراتژی پتروشیمی فجر با ویرایش 01 بر اساس نگاه به اسناد بالا دستی مانند برنامه 5 ساله توسعه، افق 1404 ایران برنامه های توسعه ای وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی تدوین و جهت اطلاع و اجرا در سطح کلان سازمان ابلاغ گردید و در طی سالها بارها بازنگری شد و در نهایت در سال 1393 پس از شکل گیری هلدینگ خلیج فارس مجدداً با نگاه به برنامه و اهداف شرکت مادر تخصصی مورد بازنگری قرار گرفت و در این مرحله کلیه ارکان جهت ساز که شامل چشم انداز ، مأموریت و ارزشهای سازمانی مورد بازنگری و ویرایش قرار گرفت.

 

     

 

                                            


ارزیابی پنجمین جایزه تعالی  

در سال 1389 اولین جشنواره تعالی صنعت پتروشیمی با هدف ارتقاء سطح دانش و بهره وری و فضای رقابتی سالم که سازمانها می توانند با بهره گیری از مدل EFQM در مسیر تعالی و ایجاد بستر و فرهنگ مناسب جهت رشد و ارتقاء سازمان قدم بردارند ، در شرکت ملی صنایع پتروشیمی طرح ریزی و در مرحله اجرا قرارگرفت .شرکت پتروشیمی فجر نیز همانند سایر شرکتهای زیر مجموعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی در این فرآیند شرکت نمود و توانست در سال 1389 با گواهی اهتمام به تعالی در این مسیر حرکت خود را آغاز نماید .

در سال 1390 با تشکیل کارگروههای تعالی و بهبود که شامل کارگروه رهبری ، منابع انسانی ، تأمین کنندگان و شرکاء ، مالی ، زیرساخت ، دانش و فن آوری ، مسئولیتهای اجتماعی با نگاه تخصصی به مبحث تعالی و بهبود حرکت نماید و تا اینکه در ششمین و هفتمین جشنواره تعالی صنعت پتروشیمی موفق به اخذ تندیس بلورین از این جشنواره گردید. در سال 1393 جهت بهبود بخشیدن به فرآیندهای کسب و کار سازمانی و ایجاد یکپارچگی بین سیستمهای نوین مدیریت ، تعالی سازمانی ، مدیریت استراتژی " مرکز مطالعات و برنامه ریزی راهبردی " با ادغام واحدهای تضمین کیفیت و برنامه ریزی و کنترل و به دستور مدیریت ارشد سازمان ایجاد گردید.

این مرکز علاوه بر وظائف حوزه های فوق به عنوان یک رصدخانه که با نگاه به عوامل تأثیرگذار به کسب و کار ( عوامل درون و برون سازمان )که   می توانند فضای کسب و کار سازمان را تحت اشعاع قرار دهند ، شناسایی و در راستای اهداف سازمان برنامه های مدون تدوین نمایند.

وظایفی که از سوی مدیریت ارشد سازمان به این مرکز محول گردیده است به شرح ذیل می باشد :
1. شناسایی کلیه عوامل تأثیرگذار بر کسب و کار سازمان
2. تدوین استراتژی های مناسب
3. تعریف و تدوین اهداف و برنامه ها
4. پایش و کنترل اهداف و برنامه ها
5. ایجاد یکپارچگی بین نظام مدیریت استراتژیک و سیستمهای مدیریت و تعالی سازمانی
6. ایجاد بستر مناسب فضای کسب و کار
7. ارائه آموزش های مرتبط با موضوعات مدیریت استراتژیک و ایجاد ادبیات مشترک در موضوعات استراتژیک برای کلیه سطوح سازمان

 

  سیستم های مدیریت پتروشیمی فجر