فجر انرژی خلیج فارس / معرفی فجر / سیستم های مدیریت

در دنیای امروزی تاثیر اکوسیستم کسب و کار بر فضای  شرکت ها و سازمان ها بمنظور برآورده نمودن نیاز ها و انتظارات ذینفعان بر هیچ کس پوشیده نیست، بهره گیری از سیستم های مدیریت به عنوان ابزاری موثر در جهت نیل به این هدف میتواند کمک بسزایی به شرکت ها بنماید .شرکت فجر انرژی خلیج فارس (پتروشیمی فجر سابق) با آغاز بهره برداری در سال 1383با استقرار و  اخذ گواهینامه های سیستمهای مدیریت کیفیت ISO 9001 ، مدیریت زیست محیطی ISO 14001 و مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS 18001  کوشش و تلاش نموده است با تاثیر پذری از این استانداردها ، فضای کسب و کار خود را بهبود بخشد .در سال 1390 با استقرار سیستم مدیریت انرژی مبتنی بر استاندارد ISO 50001 و رعایت الزامات این استاندارد توانست در مدیریت و مانیتورینگ حوزه انرژی گام های مناسبی بردارد.

در سال 1388 فصل جدیدی از کسب و کار فجر انرژی آغاز گردید و مدیریت استراتژی به عنوان راهبرد کلان در دستور کار واحدهای شرکت قرار گرفت . در سال 1389 کتابچه استراتژی شرکت فجر انرژی خلیح فارس (پتروشیمی فجر) با ویرایش 01 بر اساس نگاه به اسناد بالا دستی مانند برنامه 5 ساله توسعه، افق 1404 ایران برنامه های توسعه ای وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی تدوین و جهت اطلاع و اجرا در سطح کلان سازمان ابلاغ گردید و در طی سالها بارها بازنگری شد و در نهایت در سال 1393 پس از شکل گیری هلدینگ خلیج فارس مجدداً با نگاه به برنامه و اهداف شرکت مادر تخصصی مورد بازنگری قرار گرفت و در این مرحله کلیه ارکان جهت ساز که شامل چشم انداز ، مأموریت و ارزشهای سازمانی مورد بازنگری و ویرایش قرار گرفت. آخرین ویرایش این حوزه در سال 1400 براساس تغییرات اکوسیستم شركت مورد بازنگری و مدون گردید.

در سال 1389 اولین جشنواره تعالی صنعت پتروشیمی با هدف ارتقاء سطح دانش و بهره وری و فضای رقابتی سالم که سازمانها می توانند با بهره گیری از مدل EFQM در مسیر تعالی و ایجاد بستر و فرهنگ مناسب جهت رشد و ارتقاء سازمان قدم بردارند ، در شرکت ملی صنایع پتروشیمی طرح ریزی و در مرحله اجرا قرارگرفت .شرکت فجر انرژی خلیج فارس (پتروشیمی فجر ) نیز همانند سایر شرکتهای زیر مجموعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی در این فرآیند شرکت نمود و توانست در سال 1389 با گواهی اهتمام به تعالی در این مسیر حرکت خود را آغاز نماید .

در سال 1390 با تشکیل کارگروههای تعالی و بهبود ( شامل 8 کارگروه کارگروه رهبری ، منابع انسانی ، تأمین کنندگان و شرکاء ، مالی ، زیرساخت ، دانش و فن آوری ، مسئولیتهای اجتماعی ) با نگاه تخصصی به مبحث تعالی و بهبود حرکت نماید و تا اینکه در ششمین و هفتمین و هشتمین جشنواره تعالی صنعت پتروشیمی موفق به اخذ تندیس بلورین از این جشنواره گردید. در این مسیر در اولین جایزه سرآمدی بهبود مستمر صنعت نفت در سال 1396 موفق به کسب تندیس بلورین از این جشنواره گردید.

 در سال 1393 جهت بهبود بخشیدن به فرآیندهای کسب و کار سازمانی و ایجاد یکپارچگی بین سیستمهای نوین مدیریت ، تعالی سازمانی ، مدیریت استراتژی " مرکز مطالعات و برنامه ریزی راهبردی " با ادغام واحدهای  " تضمین کیفیت و برنامه ریزی و کنترل ( اطلاعات مدیریت ) " و به دستور مدیریت ارشد سازمان ایجاد گردید.

این مرکز علاوه بر وظائف حوزه های فوق به عنوان یک رصدخانه با نگاه شناخت و شناسایی و ارزیابی اکوسیستم سازمان و عوامل تأثیرگذار بر کسب و کار ( عوامل درون و برون سازمان) ، همسو با اهداف سازمان برنامه های مدون تدوین مینمایند.

وظایفی که از سوی مدیریت ارشد سازمان به این مرکز محول گردیده است به شرح ذیل می باشد :

 1.  شناسایی کلیه عوامل تأثیرگذار اکو سیستم بر کسب و کار سازمان

 2.  تدوین استراتژی های مناسب

 3.   تعریف و تدوین اهداف و برنامه ها

 4.  پایش و کنترل اهداف و برنامه ها

 5.  ایجاد یکپارچگی بین نظام مدیریت استراتژیک و سیستمهای مدیریت و تعالی سازمانی

 6.  ایجاد بستر مناسب فضای کسب و کار

 7.   ارائه آموزش های مرتبط با موضوعات مدیریت استراتژیک و ایجاد ادبیات مشترک در موضوعات استراتژیک برای کلیه سطوح سازمان

 8. شناسایی و ارزیابی تهدید ها و چالش های پیش روی سازمان و تعریف اقدام های موثر

 9. شناسایی و مدلسازی فرآیندهای سازمان مبتنی بر مدل کسب و کار سازمان

 10. حصول اطمینان از فعالیت های سازمان مبتنی بر استقرار سیستم های مدیریت و انجام ممیزی و ارزیابی های دوره ای مبتنی بر این سیستم ها

 11. پایش و سنجش رضایتمندی ذینفعان و ارائه برنامه های بهبود در همسویی با اهداف استراتژیک

مرکز مطالعات و مدیریت راهبردی شرکت فجر انرژی خلیج فارس