فجر انرژی خلیج فارس / HSE / مدیریت بحران و پدافند غیر عامل

مدیریت بحران و پدافند غیر عامل

امروزه همه کسب و کارهای دنیا فارغ از دولتی و یا خصوصی بودن، در معرض انواع مختلفی از حوادث غیر قابل پیش بینی و پیشگیری قرار دارند. این حوادث و بحران ها دایره ای وسیع از اتفاقات از بلایای طبیعی (سیل و زلزله و طوفان و ... ) گرفته تا آتش سوزی، قطع ارتباطات، کمبود انرژی، کاهش و یا قطع خوراک، از کار افتادن زیر ساختها، مشکلات ناشی از پیمانکاران حتی اقدامات تروریستی و خرابکارانه را در بر می گیرند.

این در حالی است که 
شرکت فجر انرژی خلیج فارس با توجه به وظیفه ذاتی تامین یوتیلیتی شرکت های مستقر در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، سازمانی دارای شرایطی خاص بوده که از جمله این شرایط می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • اهمیت استراتژیک و حیاتی استمرار و تداوم فعالیت های حیاتی در تامین یوتیلیتی
  • غیر قابل تعطیل بودن و غیر قابل جایگزین بودن فعالیتها در ابعاد مختلف اجتماعی ، بهداشتی ، اقتصادی سیاسی و امنیتی
  • ضرورت وجود قابلیت اقدام سریع جهت حفظ استمرار تامین یوتیلیتی مجتمع ها در همه شرایط

از این رو با تدوین استراتژی های کلان شرکت فجر انرژی خلیج فارس و تعریف اهداف استراتژیک در راستای دستیابی به چشم انداز سازمان وظیفه ایجاد سیستمی به منظور تداوم فعالیتهای حیاتی سازمان در راستای سود آوری پایدار بر عهده واحد مدیریت بحران و پدافند غیر عامل قرار داده شد تا با همکاری مرکز مطالعات و برنامه ریزی راهبردی شرکت، سیستمی نظام مند جهت شناسائی کلیه عوامل تهدید کننده حیات سازمان، پیشگیری از بروز حوادث ناشی از این تهدیدات ، حغظ آمادگی سازمان جهت برخورد مناسب با تهدیدات، مقابله اصولی و از پیش برنامه ریزی شده با بحران ها و در نهایت کاهش مدت زمان توقف فعالیتهای حیاتی سازمان، ایجاد نماید.