نشانی: ایران-استان خوزستان-بندر امام خمینی(ره)-منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی-سایت 2

 صندوق پستی 117-کدپستی 6357176349

 تهران - بالاتر از میدان ونک- نرسیده به خیابان میرداماد - کوچه دامن افشار - پلاک 48 -طبقه دوم

 رایانامه : info@fajrco.com

                      شماره تلفنهای شرکت فجر انرژی خلیج فارس

دفتر مدیر عامل 

021-88793608

دفتر مدیر عامل 061-52121911
رئیس مجتمع 061-52121913

امور مالی

 061-52121909
مخابرات 061-52171118
امور حقوقی و پیمان ها   

061-52171919

                                  تدارکات کالا                                                  061-52121530-36
امور اداری

 061-52121914

پژوهش و توسعه 061-52171337
ایمنی،بهداشت و محیط زیست 061-52171916 
تعمیرات 061-52121904
بهره برداری 061-52121907

خدمات فنی

061-52121908

فناوری اطلاعات

06152121503

بازرگانی

 061-52121922