اداره فروش یکی از کانالهای ارتباطی تعریف شده در مدل کسب و کار شرکت فجر انرژی خلیج فارس می باشد که مسئولیت ارتباط با مشتریان (رسیدگی به شکایات و رضایت سنجی مشتریان) - تنظیم و کنترل ضمائم قراردادها - صدور صورتحسابهای فروش ماهیانه و دوره ای، تحلیل و آنالیز بازار خرده فروشی را بر عهده دارد.

بر اساس بیانیه ماموریت فجر انرژی خلیج فارس، مصرف کنندگان اصلی محصولات این شرکت ، صنایع مستقر در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی می باشند. با توجه به چشم انداز شرکت فجر برای حضور در بازارهای انرژی فرامنطقه ای و ارسال محصول استراتژیک برق (از طریق ترانزیت)، صنایع بزرگ خارج از منطقه نیز به جمع مشتریان این شرکت پیوسته اند.

شرکت فجر  انرژی برخی از محصولات خود شامل آرگون مایع ، نیتروژن مایع ، اکسیژن مایع و انواع آب های صنعتی را جهت فروش به خارج از منطقه و از طریق فروش تانکری عرضه می نماید.

شماره تماس مستقیم با اداره فروش :

رئیس فروش آقای ابوعلی :  شماره تماس 52171373-061  پست الکترونیکی abouali.m@fajrco.com

کارشناس ارشد فروش خانم محمودی : 52121537-061 پست الکترونیکی Mahmoudi.A@fajrco.com