ردیف

سمت

شماره تلفن

1

رییس تدارکات

061-52121544

2

رییس عملیات انبارها

       52171190

3

ارزیابی تامین کنندگان

        52171170

4

تسویه حساب مالی سرپرست 52171326       

5

مسئول دفتر واحد بازرگانی 52121921      

6

واحد ترخیص و ورود کالا

       52121539

7

سرپرست دریافت و ورود کالا 52171198      

8

رییس اداره فروش

    52171373      

9

سرپرست گروه ابلاغ و پیگیری سفارش
52121531
 10  نمابر بازرگانی   52171472 
     
     

 

توجه :

بدلیل تعطیلی گمرک و عدم امکان پذیرش کالا توسط انبار شرکت فجر انرژی خلیج فارس در روزهای پنجشنبه و جمعه از ارسال کالا خودداری نمائید .