ردیف

سمت

شماره تلفن

1

رییس تدارکات

061-52121544

2

رییس عملیات انبارها

       52171190

3

سرپرست گروه استعلام گیری

       52171344

4

 سرپرست گروه بررسی فنی

       52121543

5

 سرپرست گروه پیگیری سفارشات

       52121538

6

ارزیابی تامین کنندگان

       52121541

7

 سرپرست تسویه حساب مالی

       52121533

8

مسئول دفتر واحد بازرگانی

       52121921 

9

اداره ترخیص و ورود کالا 

       52121539 

10

 سرپرست دریافت و صدور

       52171198

11

 رییس اداره فروش
      52171373

12

 کارشناسان اداره فروش       52121537

 

توجه :

بدلیل تعطیلی گمرک و عدم امکان پذیرش کالا توسط انبار پتروشیمی فجر در روزهای پنجشنبه و جمعه از ارسال کالا خودداری نمائید .