فجر انرژی خلیج فارس / پژوهش و توسعه / پروژه های پژوهشی / پروژه های پژوهشی خاتمه یافته
در این پروژه امکان بازیافت پساب های حاصل از احیای رزین های تعویض یونی و روش خنثی سازی و تصفیه پساب های حاصل از شستشوی شیمیایی ممبران های RO بررسی شد. [ ادامه... ]
در این پروژه فرایند ارتباطات درون سازمانی شرکت پتروشمی فجر آسیب شناسی و طراحی شد. [ ادامه... ]
در این پروژه تخمین عمر باقیمانده خطوط لوله آب آتش نشانی زیرزمینی شرکت پتروشیمی فجر بررسی و راهکار عملی و اقتصادی جهت حفاظت و کاهش نرخ خوردگی خطوط لوله آب آتش نشانی ارائه شد. [ ادامه... ]
در این پروژه علل انتقال آب از کولرهای میانی به مراحل تراکم کمپرسورهای IAC و MAC واحد هوا- ناحیه 1 پتروشیمی فجر بررسی و بهترین راهکارهای عملی و اقتصادی جهت رفع آن اجرا و نتایج حاصل از اجرا نیز تحلیل شد [ ادامه... ]
در این پروژه سیستم کنترل موجودی در انبارهای پتروشیمی فجر بهینه سازی شد. [ ادامه... ]
در این پروژه تدوین برنامه استراتژیک بازاریابی و تعیین ساختار واحد بازاریابی شرکت پتروشیمی فجر بررسی شد. [ ادامه... ]
در این پروژه وارنیش و ذرات sub micron از روغن کارکرده Shell Turbo Oil 46cc توربین ها به حجم 45000 لیتر در واحد نیروگاه برق پتروشیمی فجر جداسازی شد. [ ادامه... ]
در این پروژه بررسی مقایسه ای وضعیت موجود نگرشی، رضایتمندی و عملکردی کارکنان شرکت پتروشیمی فجر در راستای اجرای مدل تعالی سازمانی EFQM انجام شد. [ ادامه... ]
در این پروژه راهکار فنی و اقتصادی سیستم High TDS واحد تصفیه پساب پتروشیمی فجر به منظور بهبود کیفیت خروجی آن تا رسیدن به استاندارهای زیست محیطی بررسی شد. [ ادامه... ]
در این پروژه طول عمر کارتریج ماسک ها تعیین و میزان انطباق (Fit Test) ماسکهای تنفسی مورد استفاده توسط پرسنل واحدهای تصفیه پساب پتروشیمی فجر بررسی شد. [ ادامه... ]
در این پروژه دانش فنی ساخت دیافراگم مربوط به BP تفلون – لاستیک تزریق مواد شیمیایی در مجتمع پتروشیمی فجر تولید شد. [ ادامه... ]
در این پروژه علل خرابی فین تیوبهای مبدلهای حرارتی واحد هوای پتروشیمی فجر بررسی و علل اصلی خرابی و ارائه راهکارهای عملی و اقتصادی جهت رفع آن ریشه یابی شد. [ ادامه... ]
در این پروژه علل وجود ارتعاشات بالا در پمپ های 628A/E پتروشیمی فجر بررسی و راهکارهای عملی و اقتصادی جهت کاهش ارتعاشات بررسی شد [ ادامه... ]
در این پروژه میزان ترکیبات آلی فرار در واحدهای ET پتروشیمی فجر بررسی شده و راهکار عملی جهت کنترل مواد ارائه شد. [ ادامه... ]
در این پروژه اندازه گیری و آنالیز سیگنالهای تخلیه جزیی در سرکابل های پتروشیمی فجر انجام و دستورالعمل بکارگیری دستگاه XDP و آموزش پرسنل جهت اندازه¬گیری PD نیز تهیه شد. [ ادامه... ]
در این پروژه پایداری ولتاژ در شبکه پتروشیمی فجر بررسی و راهکار عملی و علمی برای کاهش اثرات ناشی از افت ولتاژ در زمان بروز اتصال کوتاه در شبکه ارائه شد [ ادامه... ]
در این طرح وضعیت خورندگی آب آتش نشانی پتروشیمی فجر بررسی و راه حل قابل اجرا جهت کنترل خوردگی ارائه و اجرا شده است. [ ادامه... ]