جزییات مناقصه و مزایده

فروش 27 قلم اقلام ضایعاتی

مزایده

96/02

پتروشیمی فجر

پتروشیمی فجر

0 ریال

۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۱۰:۲۲

سایر رسانه ها

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

ریال

داخلی

عادی

۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۱۰:۲۵

مزایده شماره 96/02

فروش 27 قلم اقلام ضایعاتی

چاپ در روزنامه فرهنگ جنوب 96/2/16


تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.