جزییات مناقصه و مزایده

خرید 60000 کیلوگرم آنتی اسکالانت

مناقصه

97/29

پتروشیمی فجر

پتروشیمی فجر

0 تومان

منقضی شده

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۷:۲۲

روزنامه جمهوری اسلامی

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

ریال

داخلی

عادی

 مناقصه شماره 97/29

موضوع مناقصه : خرید 60000 کیلوگرم آنتی اسکالانت

چاپ در روزنامه های جمهوری اسلامی و نور خوزستان(استانی)

نوبت اول 1398/2/5 و نوبت دوم 1398/2/7

مهلت اقدام 5 روز پس از انتشار نوبت دوم