جزییات مناقصه و مزایده

خرید 6 عدد بال ولو 20 اینچ

مناقصه

97/14

پتروشیمی فجر

پتروشیمی فجر

0 ریال

۱۶ اسفند ۱۳۹۷ ۱۷:۲۵

روزنامه جمهوری اسلامی

۶ اسفند ۱۳۹۷

ریال

داخلی

عادی

مناقصه شماره 97/14

موضوع: خرید 6 عدد بال ولو 20 اینچ جهت پتروشیمی فجر

چاپ در روزنامه جمهوری اسلامی

نوبت اول 97/12/06 نوبت دوم 97/12/08

مهلت اقدام 7 روز پس از انتشار نوبت دوم