جزییات مناقصه و مزایده

استعلام عملیات تامین سرویس اینترنت و اینترانت پتروشیمی فجر

فراخوان

97/23

پتروشیمی فجر

پتروشیمی فجر

0 ریال

۱ بهمن ۱۳۹۷ ۱۹:۲۳

۲۳ دی ۱۳۹۷

ریال

داخلی

عادی