جزییات مناقصه و مزایده

عملیات تحکیم بستر(اجرای شمع بتنی درجا) ساختمان جدید HSE

مناقصه

97/18

پتروشیمی فجر

پتروشیمی فجر

0 ریال

۱۶ بهمن ۱۳۹۷ ۲۲:۳۴

روزنامه دنیای اقتصاد

۸ بهمن ۱۳۹۷

ریال

داخلی

عادی

۱۶ بهمن ۱۳۹۷ ۱۳:۴۱

مناقصه شماره 97/18

موضوع مناقصه: عملیات تحکیم بستر (اجرای شمع بتی درجا) ساختمان جدید HSE پتروشیمی فجر

چاپ در روزنامه دنیای اقتصاد نوبت سوم 97/11/08

مهلت اقدام یک هفته پس از انتشار نوبت سوم

97.18


تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.