جزییات مناقصه و مزایده

خرید FILM TYPE PACKING MATERIAL :UPVC

مناقصه

97/10

پتروشیمی فجر

پتروشیمی فجر

0 ریال

۲۶ بهمن ۱۳۹۷ ۰۸:۳۵

روزنامه دنیای اقتصاد

۱۷ بهمن ۱۳۹۷

ریال

داخلی

عادی

مناقصه شماره

97/10

موضوع :خرید FILM TYPE PACKING MATERIAL :UPVC

چاپ در روزنامه دنیای اقتصاد تجدید مناقصه  97/11/17

97/10-4