جزییات مناقصه و مزایده

استعلام عملیات تهیه و اجرای روشنایی برای شلف های انبار عمومی و انبار سایت 1 شرکت پتروشیمی فجر

آگهی استعلام خدمات

خدمات فنی/97/006

پتروشیمی فجر

پتروشیمی فجر

عمومی

0 ریال

۶ شهریور ۱۳۹۷ ۱۳:۱۸

ریال

داخلی

عادی