جزییات مناقصه و مزایده

اجرای عملیات اندازه گیری پارامترهای کیفی آب برای مطالعات امکان سنجی آب شیرین کن شرکت فجر

آگهی استعلام خدمات

401/045

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

50,000 تومان

منقضی شده

ریال

داخلی

عادی

 

آگهی فراخوان استعلام شماره  401/45

موضوع : اجرای عملیات اندازه گیری پارامترهای کیفی آب برای مطالعات امکان سنجی آب شیرین کن شرکت فجر

تاریخ انتشار 1401/08/24 مهلت اقدام 5 روز پس از انتشار

 خرید اسناد بصورت برخط از سایت فجر

401-45

مهلت پرداخت هزینه پایان یافته است.