جزییات مناقصه و مزایده

عملیات زنگ زدایی و رنگ آمیزی و اصلاح کامل کف مخزن کلاریفایر شماره TK-9506A واحد آب ناحیه 2

آگهی استعلام خدمات

401/40

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

50,000 تومان

منقضی شده

ریال

داخلی

عادی

آگهی فراخوان استعلام شماره  401/40

موضوع : عملیات زنگ زدایی و رنگ آمیزی و اصلاح کامل کف مخزن کلاریفایر شماره TK-9506A واحد آب ناحیه 2

تاریخ انتشار 1401/08/23 مهلت اقدام 5 روز کاری پس از انتشار

 خرید اسناد بصورت برخط از سایت فجر

401/40

مهلت پرداخت هزینه پایان یافته است.