جزییات مناقصه و مزایده

اجرای عملیات لوله کشی خط پساب روغنی (OD) از ضلع جنوبی سایت 4 تا پل پنجم جهت شرکت فجر

فراخوان

آگهی فراخوان شماره 401/43

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

50,000 تومان

منقضی شده

ریال

داخلی

عادی

آگهی استعلام شماره 401/43

موضوع :اجرای عملیات لوله کشی خط پساب روغنی (OD) از ضلع جنوبی سایت 4 تا پل پنجم جهت شرکت فجر

تاریخ انتشار 1401/08/16 مهلت اقدام 5 روز پس از انتشار

 خرید اسناد بصورت برخط از سایت فجر

 

401/42

 

مهلت پرداخت هزینه پایان یافته است.