جزییات مناقصه و مزایده

خدمات تهیه، طبخ و توزیع غذای کارکنان شرکت فجر

مناقصه

401/41

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

0 تومان

منقضی شده

۸ آبان ۱۴۰۱ ۱۷:۲۲

روزنامه دنیای اقتصاد

۲۶ مهر ۱۴۰۱

ریال

داخلی

عادی

مناقصه شماره 401/41

موضوع : خدمات تهیه، طبخ و توزیع غذای کارکنان شرکت فجر

چاپ در روزنامه دنیای اقتصاد 

نوبت اول 1401/07/26 و نوبت دوم 1401/07/30

مهلت اقدام 5 روز پس از انتشار

 

41