جزییات مناقصه و مزایده

خدمات تاکسیرانی شرکت فجر

مناقصه

401/22 تجدید آگهی مناقصه

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

0 تومان

منقضی شده

۳ آبان ۱۴۰۱ ۱۷:۰۱

روزنامه دنیای اقتصاد

۲۶ مهر ۱۴۰۱

ریال

داخلی

عادی

تجدید مناقصه شماره : 401/22

موضوع : خدمات تاکسیرانی شرکت فجر

چاپ در روزنامه دنیای اقتصاد 1401/07/26

مهلت اقدام 5 روز پس از انتشار 

401.22