جزییات مناقصه و مزایده

خرید After Cooler

مناقصه

401/18

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

50,000 تومان

منقضی شده

۱۸ آبان ۱۴۰۱ ۰۹:۲۱

روزنامه دنیای اقتصاد

۲۳ مهر ۱۴۰۱

ریال

داخلی

عادی

مناقصه شماره : 401/18

موضوع: خرید After Cooler

چاپ در روزنامه دنیای اقتصاد نوبت اول 1401/07/23 و نوبت دوم 1401/07/26

مهلت اقدام 5 روز پس از انتشار نوبت دوم

به اطلاع تامین کنندگان گرامی میرساند در بند 3 آگهی مناقصه و بند 6 دعوت نامه اسناد مناقصه مبلغ صحیح سپرده شرکت در مناقصه 1/215/879/804 (یک میلیارد و دویست و پانزده میلیون وهشتصد و هفتاد و نه هزار و هشتصد و چهار) ریال می باشد.

 401-18

مهلت پرداخت هزینه پایان یافته است.