جزییات مناقصه و مزایده

انجام مطالعات مدیریت ریسک به روش HAZOP و ارزیابی لایه های حفاظتی به روش LOPA جهت شرکت فجر انرژی خلیج فارس

آگهی استعلام خدمات

400/28

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

50,000 تومان

منقضی شده

ریال

داخلی

عادی

 

آگهی استعلام شماره : 401/28

موضوع : انجام مطالعات مدیریت ریسک به روش HAZOP  و ارزیابی لایه های حفاظتی به روش LOPA جهت شرکت فجر انرژی خلیج فارس

تاریخ انتشار : 1401/07/26

مهلت اقدام 5 روز پس از انتشار

 

 

 

400/28

مهلت پرداخت هزینه پایان یافته است.