جزییات مناقصه و مزایده

مناقصه عملیات بازسازی سازه های لاگون واحد های تصفیه پساب ناحیه یک و دو شرکت فجر انرژی خلیج فارس

مناقصه

401/005

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

0 تومان

منقضی شده

روزنامه دنیای اقتصاد

۵ شهریور ۱۴۰۱

ریال

داخلی

عادی

مناقصه عملیات بازسازی سازه های لاگون واحد های تصفیه پساب ناحیه یک و دو شرکت فجر انرژی خلیج فارس

درج در روزنامه دنیای اقتصاد

نوبت اول 5 شهریور 1401 / نوبت دوم 9 شهریور 1401

 401005