جزییات مناقصه و مزایده

خدمات راهبری ایمنی و آتش نشانی، بهداشت و محیط زیست شرکت فجر انرژی خلیج فارس

مناقصه

401/014

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

0 تومان

منقضی شده

۲۹ اَمرداد ۱۴۰۱ ۰۸:۴۰

روزنامه دنیای اقتصاد

۱۸ اَمرداد ۱۴۰۱

ریال

داخلی

عادی

مناقصه شماره : 401/01

موضوع : خدمات راهبری ایمنی و آتش نشانی، بهداشت و محیط زیست شرکت فجر انرژی خلیج فارس

چاپ در روزنامه دنیای اقتصاد نوبت اول 1401/05/18 و نوبت دوم 1401/05/22

مهلت اقدام 5 روز پس از انتشار

014