جزییات مناقصه و مزایده

استعلام قیمت عملیات بازسازی و تعویض سقف کاذب و روشنایی ساختمان مرکزی و آفسایت ناحیه 1 شرکت فجر انرژی خلیج فارس

آگهی استعلام خدمات

401/21

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

0 تومان

منقضی شده

ریال

داخلی

عادی