جزییات مناقصه و مزایده

استعلام پروژه کالرکدینگ و تگ گذاری خطوط سیالات خطرناک شرکت فجر انرژی خلیج فارس

آگهی استعلام خدمات

401/004

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

0 تومان

منقضی شده

ریال

داخلی

عادی