جزییات مناقصه و مزایده

مناقصه خرید یک ست پره ثابت و متحرک کمپرسور با متعلقات نصب آن برای توربین گازی آلستوم نیروگاه 1 شرکت فجر انرژی خلیج فارس

مناقصه

400/33

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

0 تومان

منقضی شده

روزنامه دنیای اقتصاد

۸ تیر ۱۴۰۱

ریال

داخلی

عادی

مناقصه خرید یک ست پره ثابت و متحرک کمپرسور با متعلقات نصب آن برای توربین گازی آلستوم نیروگاه 1 شرکت فجر انرژی خلیج فارس 

چاپ در روزنامه دنیای اقتصاد

نوبت اول: 1401/04/08 نوبت دوم: 1401/04/13

400/33