جزییات مناقصه و مزایده

فروش اقلام ضایعاتی و مستعمل

مزایده

684-401-01،02

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

0 تومان

منقضی شده

۱۱ تیر ۱۴۰۱ ۱۵:۴۳

روزنامه دنیای اقتصاد

۲ تیر ۱۴۰۱

ریال

داخلی

عادی

1000 ریال

مزایده های شماره : 02و01-401-684

موضوع : فروش اقلام ضایعاتی و مستعمل

چاپ در روزنامه دنیای اقتصاد نوبت اول 1401/04/02 نوبت دوم 1401/04/04

مهلت اقدام 5 روز پس از انتشار نوبت دوم

 

 p