جزییات مناقصه و مزایده

خرید تعداد 24 عدد کیس صنعتی زیمنس جهت شرکت فجر انرژی خلیج فارس

مناقصه

401-007

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

0 تومان

منقضی شده

۱ تیر ۱۴۰۱ ۰۹:۴۱

روزنامه دنیای اقتصاد

۲۱ خرداد ۱۴۰۱

ریال

داخلی

عادی

مناقصه شماره 007-401

موضوع مناقصه : خرید تعداد 24 عدد کیس صنعتی زیمنس جهت شرکت فجر انرژی خلیج فارس

چاپ در دو نوبت روزنامه دنیای اقتصاد ، نوبت اول 1401/03/21 و نوبت دوم 1401/03/25

مهلت اقدام 5 روز پس از انتشار نوبت دوم

 

401-007