جزییات مناقصه و مزایده

عملیات بازسازی قطعات توربین GE FRAME 9 DLN1 شرکت فجر

مناقصه

400/017 تجدید مناقصه

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

0 تومان

منقضی شده

۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۰۷:۴۶

روزنامه دنیای اقتصاد

۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

ریال

داخلی

عادی

آگهی تجدید مناقصه شماره 400/017

موضوع: عملیات بازسازی قطعات توربین GE FRAME 9 DLN1 شرکت فجر

چاپ در یک نوبت در روزنامه دنیای اقتصاد تاریخ 1401/02/18 

مهلت اقدام 5 روز پس از انتشار

 

1