جزییات مناقصه و مزایده

استعلام اجرای عملیات تهیه مواد و مصالح و انجام کلیه خدمات شارژ، تست بدنه، شات بلاست و رنگ آمیزی و تعمیر خاموش کننده های آتش نشانی شرکت فجر انرژی خلیج فارس

آگهی استعلام خدمات

401/009

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

0 تومان

منقضی شده

ریال

داخلی

عادی

آگهی استعلام اجرای عملیات تهیه مواد و مصالح و انجام کلیه خدمات شارژ ، تست بدنه ، شات بلاست و رنگ آمیزی و تعمیر خاموش کننده های آتش نشانی شرکت فجر انرژی خلیج فارس  

009