جزییات مناقصه و مزایده

اجرای خدمات بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان رستوران ناحیه یک شرکت فجر انرژی خلیج فارس

آگهی استعلام خدمات

401/003

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

0 تومان

منقضی شده

ریال

داخلی

عادی