جزییات مناقصه و مزایده

انجام خدمات مشاوره روانشناسی بالینی در شرکت فجر انرژی خلیج فارس

فراخوان

تجدید فراخوان استعلام به شماره 400/40

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

0 تومان

منقضی شده

ریال

داخلی

عادی

 

تاریخ انتشار 1400/11/07

مهلت اقدام 5 روز پس از انتشار

 

آگهی تجدید فراخوان

استعلام به شماره 40/400

1-     موضوع استعلام  :

عبارت است از انجام خدمات مشاوره روانشناسی بالینی در شرکت فجر انرژی خلیج فارس به استناد شرح کار مربوطه ‍‍

2-     محل اجراء: شرکت فجر انرژی خلیج فارس واقع در منطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینی ( ره )

3-     مدت پیمان : مدت قرارداد یکسال شمسی می­باشد .

4-     محل دریافت اسناد : منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی (ره)، امور حقوقی و پیمانهای شرکت فجر انرژی خلیج فارس تلفن:  52171395-061 و تلفکس مستقیم  52171394-061

5-     سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد استعلام آمده است.

6-     آگهی فوق در سایت www.fepg.ir قابل مشاهده می باشد .

7-     زمان دریافت اسناد : حداکثر پنج روز کاری پس از درج آگهی

8-     مدارک لازم جهت خرید اسناد استعلام :

1-8  -مراکز مشاوره روانشناسی (شخص حقوقی):

1-1-8 - نامه اعلام آمادگی که آدرس پست الکترونیکی (Email) و شماره تماس مستقیم با شماره داخلی در آن قید شده باشد.

2-1-8 - صفحه اول اساسنامه که موضوع فعالیت شرکت در آن مشخص باشد.

3-1-8 -آخرین تغییرات مربوط به هیئت مدیره شرکت و معرفی صاحبان حق امضاء

4-1-8 -صلاحیت در خدمات مورد نظر و مجوزهای لازم(پروانه انجام کار از سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران)

5-1-8 -قراردادهای مشابه انجام شده یک/ 1 مورد با حداقل مبلغ 300000000 ریال  که حداکثر مربوط به چهار سال قبل باشد.

2-8 - روانشناسی بالینی (شخص حقیقی):

1-2-8 - نامه اعلام آمادگی که آدرس پست الکترونیکی (Email) و شماره تماس مستقیم با شماره داخلی در آن قید شده باشد.

2-2-8 - صلاحیت در خدمات مورد نظر و مجوزهای لازم(پروانه انجام کار از سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران)

3-2-8 - قراردادهای مشابه انجام شده یک/ 1مورد با حداقل مبلغ 300000000 ریال  که حداکثر مربوط به چهار سال قبل باشد.

4-2-8 -کپی کلیه صفحات شناسنامه

5-2-8 -کپی برابر اصل مدرک دکترای روانشناسی بالینی یا دانشجوی دکترای روانشناسی بالینی که آزمون جامع قبول شده باشد .

آدرس پست الکترونیکی جهت ارسال مدارک درخواست خرید اسناد استعلام : peyman3@fajrco.com

 

                                                                                                                       روابط عمومی شرکت فجر انرژی خلیج فارس