جزییات مناقصه و مزایده

مشاوره ISMS و ITIL جهت شرکت فجر انرژی خلیج فارس

آگهی استعلام خدمات

400/39

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

0 تومان

منقضی شده

ریال

داخلی

عادی

آگهی فراخوان

استعلام به شماره 400/39

 

1-     موضوع استعلام  :

عبارت است از مشاوره ISMS  و  ITILجهت شرکت فجر انرژی خلیج فارس به استناد شرح کار مربوطه .

2-     محل اجراء: شرکت فجر انرژی خلیج فارس واقع در منطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینی ( ره ) سایت 2 

3-     مدت پیمان : مدت قرارداد 6 ماه می­باشد .

4-     محل دریافت اسناد : منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی (ره)، امور حقوقی و پیمانهای شرکت فجر انرژی خلیج فارس تلفن:  52171401-061 و تلفکس مستقیم  52171394-061

5-     سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد استعلام آمده است.

6-     آگهی فوق در سایت های www.fepg.ir و www.pgpic.ir   قابل مشاهده میباشد .

7-     زمان دریافت اسناد : حداکثر پنج روز کاری پس از درج آگهی

8-     مدارک لازم جهت خرید اسناد استعلام :

8-1-         نامه اعلام آمادگی که آدرس پست الکترونیکی (Email) و شماره تماس مستقیم با شماره داخلی در آن قید شده باشد.

8-2-          صفحه اول اساسنامه که موضوع فعالیت شرکت در آن مشخص باشد.

8-3-         آخرین تغییرات مربوط به هیئت مدیره شرکت و معرفی صاحبان حق امضاء

8-4-         صلاحیت مشاور

8-5-         ارائه دو کار  با مبلغ حداقل 000ر000ر800 ریال

8-6-         صلاحیت در خدمات مورد نظر و مجوزهای لازم

آدرس پست الکترونیکی جهت ارسال مدارک درخواست خرید اسناد مناقصه : peyman4@fajrco.com

 

                                                                                                                       روابط عمومی شرکت فجر انرژی خلیج فارس