جزییات مناقصه و مزایده

خرید فیلتر ایر اینتک نیروگاه توربین های آلستوم شرکت فجر

مناقصه

400/18

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

0 تومان

منقضی شده

مناقصه و مزایده

۹ آذر ۱۴۰۰

ریال

داخلی

عادی

مناقصه خرید درخواست شماره  9945854 با موضوع ساخت فیلتر ایر اینتک نیروگاه توربین های آلستوم برای شرکت فجر انرژی خلیج فارس 

نوبت اول 1400/09/09

نوبت دوم 1400/09/13

چاپ در روزنامه های مناقصه مزایده و نسیم خوزستان

مهلت ارسال اسناد تا 5 روز کاری از چاپ نوبت دوم

مناقصه 400/18