جزییات مناقصه و مزایده

بازسازی قطعات توربین GE FRAME 9 DLNI شرکت فجر

مناقصه

400/017

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

0 تومان

منقضی شده

روزنامه جمهوری اسلامی

۲۲ آبان ۱۴۰۰

ریال

داخلی

عادی

آگهی مناقصه شماره : 400/017

موضوع : بازسازی قطعات توربین GE FRAME 9 DLNI شرکت فجر

چاپ در روزنامه های جمهوری اسلامی و ایام خوزستان

نوبت اول 1400/08/022 نوبت دوم 1400/08/26

مهلت اقدام 5 روز پس از انتشار نوبت دوم

400.17