جزییات مناقصه و مزایده

خدمات اتوبوس رانی و مینی بوس رانی شرکت فجر

مناقصه

400/20

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

شرکت فجر انرژی خلیج فارس

0 تومان

منقضی شده

روزنامه جمهوری اسلامی

۲۷ مهر ۱۴۰۰

ریال

داخلی

عادی

مناقصه شماره : 400/20

موضوع: خدمات اتوبوس رانی و مینی بوس رانی شرکت فجر

چاپ در روزنامه های جمهوری اسلامی و جهان اخبار

نوبت اول 1400/07/27 و نوبت دوم 1400/08/03

مهلت اقدام 5 روز پس از انتشار نوبت دوم

 

400/20